Všeobecné obchodní podmínky

 1. Všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP, uzavíráte s firmou Michal Čejp, Úniková hra Neunikneš Mi, Náchod, IČO 73991325, DIČ CZ8411253224, se sídlem na adrese Slunečná 1846, Náchod 547 01 a provozovnou na adrese Krámská 29, Náchod 547 01.
 2. Součástí VOP je také provozní řád. Souhlasem s VOP současně vyjadřujete souhlas i s provozním řádem herny.
 3. Potvrzením souhlasu s VOP dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů pro firmu Michal Čejp, IČO 73991325.
 4. Potvrzením rezervace a souhlasem s VOP souhlasíte s uchováním osobním údajů, které jste vyplnili při rezervaci (jméno, tel. číslo, e-mail). Tyto informace jsou zabezpečeny a uloženy pouze pro interní potřebu. Údaje nejsou přeposílány dalším stranám.
 5. Potvrzením rezervace a souhlasem s VOP dáváte výslovný souhlas se zasíláním obchodních nabídek vztahujících se k únikovým hrám.
 6. Potvrzením rezervace a dále pořízením fotografie souhlasíte (i všechny osoby na fotografii) s vložením na sociální sítě pod účtem únikové hry – Neunikneš Mi Náchod.
 7. Pokud budete chtít zpracování Vašich osobních údajů zrušit, nebo smazat fotografii z našeho profilu na sociálních sítích, napište na e-mail info@neuniknesmi.cz a my tak po e-mailové žádosti učiníme.
 8. Prostor herny únikové hry je kamerově monitorovaný. Video záznamy se nepředávají třetím stranám a slouží pouze k zajištění bezpečnosti v herně. Potvrzením rezervace dáváte souhlas k této činnosti.
 9. Firma Michal Čejp (činnost únikové hry), IČO 73991325, se sídlem na adrese Slunečná 1846, Náchod 547 01, si vyhrazuje právo převést svoji činnost na jiný podnikatelský subjekt (a to i dílčím způsobem). Tento subjekt bude mít povinnost umožnit návštěvníkům využívat únikovou hru za stejných podmínek jako výše uvedená firma.

  Tento bod se týká hlavně dárkových poukazů. Pokud návštěvník zakoupí dárkový poukaz na únikovou hru u Michal Čejp, IČO 73991325 a stejná firma přenechá činnost únikové hry v konkrétní provozovně jinému podnikatelskému subjektu, tento subjekt musí umožnit využít poukaz za stejných podmínek, ceny a platnosti. Návštěvník v této situaci novému podnikatelskému subjektu nic neplatí (za stejných podmínek uvedených na poukazu).
 10. Za předpokladu, že výše uvedená firma převede činnost únikové hry a konkrétní provozovny jinému podnikatelskému subjektu, tak nový subjekt odpovídá v místě konkrétní provozovny za všechny právní, bezpečnostní a ostatní povinnosti, které z provozování únikové hry vyplývají.


Provozní řád

 1. Vstupem do herny se návštěvník zavazuje dodržovat provozní řád.
 2. Vstup do herny je povolen osobám starším 15 let. Vstup osob mladších 15 let je povolen pouze s jejich zákonným zástupcem.
 3. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů obsluhujícího personálu.
 4. Návštěvník, který nedodrží provozní řád herny, nebo svým chováním ohrozí ostatní návštěvníky či vybavení herny, bude personálem herny vykázán bez náhrady zaplaceného vstupného.
 5. Každý hráč starší 15 let, nebo zákonný zástupce hráčů mladších, se musí před vstupem do herny prokázat průkazem totožnosti.
 6. V prostorách herny je přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu, drog a jiných návykových látek, zároveň je přísný zákaz hraní únikové hry pod vlivem alkoholu, drog či jiných návykových látek.
 7. Do prostor herny platí zákaz vstupu zvířat.
 8. Kapacita herního prostoru jsou maximálně 4 osoby.
 9. Z důvodu bezpečnosti je prostor herny monitorován kamerovým systémem. Vstupem do herny návštěvník souhlasí s pořízením záznamu své osoby.
 10. Hráči odpovídají za škody na zařízení či majetku herny, které způsobí během svého pobytu. Nesou odpovědnost v plné výši a zavazují se nahradit plnou škodu způsobenou na zařízení či majetku herny.
 11. Za své osobní věci je zodpovědný každý návštěvník herny. V případě poškození či krádeže nepřebírá provozovatel odpovědnost za vzniklou škodu.
 12. Hraní únikových her může znamenat jistou fyzickou i psychickou zátěž pro lidský organismus. Pokud cítíte únavu či jiné potíže, neprodleně informujte personál herny. Návštěvníkům, kteří trpí epileptickou, psychiatrickou nebo srdeční poruchou nebo jiným závažným onemocněním, doporučujeme hraní únikových her předem konzultovat s lékařem.
 13. Jakékoliv zranění v prostorách herny je nutné bezodkladně nahlásit přítomnému personálu.
 14. V případě technických problémů na zařízení, je provozovatel oprávněn změnit termín rezervací.
 15. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu na zdraví či za hmotnou škodu klienta, vzniklou v souvislosti s nesprávnou manipulací s jakýmkoliv zařízením herny či v důsledku nerespektování pokynů obsluhy.
 16. Zrušení rezervace je možné pouze telefonicky a minimálně 24 hodin před začátkem rezervované hry. Pokud rezervujete službu jeden den předem, je rezervace platná, a nelze ji zrušit. Pokud rezervaci budete chtít zrušit v době kratší než 24 hodin před začátkem rezervované hry, zaplacené vstupné již z důvodu vynaložených provozních nákladů nelze vrátit zpět.


Poslední úprava: 1. 5. 2023